top of page
20201117_102200_edited.jpg

קליעה ואריגה

קליעה בחומרים מהטבע וקליעה במיחדוש

לגלות איך מחטי אורן יכולים להפוך להיות תליון
או קישוט לקיר.

איך שקית ניילון וחולצה ישנה יכולים להפוך לסלסלה

איך ענפים שונים כשמחברים אותם ביחד יכולים ליצור אריג

הסדנאות מתקיימות לרוב בחוץ, אך ניתן גם בפנים.

סוג הקליעה והאריגה מכתיבים את גיל המשתתפים.

bottom of page